Evaluatie wet bijzondere politieregisters

Veiligheid en preventie / Gegevensbescherming

Evaluatie wet bijzondere politieregisters

Samenvatting

De Wet Bijzondere Politieregisters vloeit voort uit het onderzoek van de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden (commissie Van-Traa). De wet regelt welke gegevens er in de ‘bijzondere registers’ van de politie opgenomen mogen worden, aan wie zij verstrekt mogen worden (binnen de politie en aan derden) en de bewaartermijn.  Het onderzoek bestaat uit twee delen: een rechtshistorisch deel over de totstandkoming en de doelstellingen van de wet en een tweede deel over de wijze waarop de praktijk uitvoering heeft gegeven aan de wet. Gepubliceerd in Evaluatie Wet bijzondere politieregisters. In dit onderzoek wordt nagegaan wat, in de praktijk,  de gevolgen zijn van de Wet Bijzondere Politieregisters, welke knelpunten zich daarbij openbaren en wat de doeltreffendheid is van deze wet?

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Mul, V., Verloop, P., Mevis, P., Schreurders, E., Wel, H. van der
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Rotterdam; Capelle a/d IJssel; Leiden
Uitgever:
Erasmus Universiteit Rotterdam
Jaar van uitgave:
2004
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.125

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Literatuuronderzoek Evaluatie Wet Bijzondere Politieregisters
Onderzoeker(s):
Mul, V.
Projectnummer:
02.022B
Operationele status:
Afgerond