Gerapporteerde problemen van slachtoffers van seksueel misbruik in de kindertijd

Gerapporteerde problemen van slachtoffers van seksueel misbruik in de kindertijd

een meta-review

Samenvatting

Dit onderzoek heeft betrekking op (gerapporteerde) problemen van diverse aard na seksueel kindermisbruik (SKM). De belangrijkste doelstellingen van deze rapportage zijn:

  1. het bieden van een zo volledig mogelijk overzicht van de gerapporteerde problemen van de slachtoffers van seksueel misbruik in de kindertijd door volwassenen;
  2. het bieden van een overzicht van de omstandigheden die van invloed (kunnen) zijn op de ernst van de gerapporteerde problemen van slachtoffers van seksueel misbruik in de kindertijd door volwassenen.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Algemene resultaten
  3. Gerapporteerde problemen van slachtoffers van seksueel kindermisbruik
  4. Moderatoren van de relatie tussen SKM en gerapporteerde problemen
  5. Samenvatting en conclusies
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Nagtegaal, M.H.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2012
Reeks:
Cahiers 2012-06
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Literatuuronderzoek schadelijkheid sex van volwassenen met kinderen
Projectnummer:
2211
Operationele status:
Afgerond