Literatuuronderzoek TBS en GGZ

Straffen en maatregelen / Dwangbehandeling

Literatuuronderzoek TBS en GGZ

Samenvatting

In vervolg op twee vrij recente Interdepartementale Beleidsonderzoeken naar de TBS (Doelmatig behandelen, 1995 en Over Stromen, 1998) is in het voorjaar 2000 een aantal projecten gestart die zijn gericht op verbetering van de doelmatigheid van de TBS, het traject Toekomst van de TBS. Een van de onderdelen van dit traject is de Commissie 'Beleidsvisie TBS in brede context' (Commissie Kosto). Deze houdt zich bezig met de vraag wat in de toekomst de plaats en de functie van de TBS moet zijn. Binnen de context van de opdracht en vraagstelling van de commissie werd opdracht gegeven voor een literatuuronderzoek met als doelstelling een beknopt overzicht te geven van de ontwikkelingen in de TBS in relatie tot de geestelijke gezondheidszorg. Dit overzicht zal als achtergrond dienen bij het vormen van een beleidsvisie over de toekomst van de TBS.

Inhoudsopgave

Inleiding

  1. Samenvatting en conclusies naar aanleiding van de onderzoeksvragen
  2. De maatregel TBS in relatie tot de Algemene GGZ en het gevangeniswezen
  3. Specifieke aandachtsgebieden in de relatie TBS, Algemene GGZ en gevangeniswezen

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Vliet, J.A. van
Organisatie(s):
Van Vliet Inter Aktief, WODC
Plaats uitgave:
Arnhem
Uitgever:
Van Vliet Inter Aktief
Jaar van uitgave:
2001
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.451

Bestelinformatie

Adres:
Van Vliet Interaktief
Telefoon:
026 3512745
Fax:
026 4454323
E-mailadres:
vliet.actief@consunet.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Literatuuronderzoek TBS en GGZ
Projectnummer:
99.174
Operationele status:
Alleen publicatie