Strafrechtelijke aanpak van jongvolwassenen (18-24 jaar)

Strafrechtelijke aanpak van jongvolwassenen (18-24 jaar)

Een verkenning

Samenvatting

In het kader van het programma Modernisering Sanctietoepassing (MST) is onder meer aandacht voor het beleid met betrekking tot jongvolwassenen (JOVO’s). De vraag is met name of jongvolwassenen - zoals momenteel bijvoorbeeld in het gevangeniswezen gebeurt - als een speciale categorie binnen de Nederlandse strafrechtstoepassing moeten worden behandeld. Dit project dient handvatten aan te reiken aan het beleid om een antwoord te kunnen geven op de vraag of jongvolwassenen binnen de Nederlandse strafrechtspleging al dan niet als een aparte groep beschouwd moeten worden. Om hier inzicht in te verkrijgen zal worden nagegaan hoe in de strafrechtstoepassing van verschillende relevante buitenlanden wordt omgegaan met jongvolwassenen.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Strafrechtspleging
  3. Sanctietoepassing en tenuitvoerlegging
  4. Interventies
  5. Het beleid ten aanzien van jongvolwassenen in enkele andere Europese landen in het kort
  6. Slotbeschouwing
Literatuur
Bijlagen   

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Verwers, C., Bogaerts, S.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2005
Reeks:
Cahiers 2005-11
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Literatuurscan jongvolwassenen 18-24 jarigen
Projectnummer:
1219
Operationele status:
Afgerond