De daad bij het woord

Civiel recht en civiel proces / Beslag

De daad bij het woord

het naleven van rechterlijke uitspraken en schikkingsafspraken

Samenvatting

Uit het onderzoek moet blijken in hoeverre hetgeen in een gerechtelijke procedure wordt opgelegd (door de rechter) of afgesproken (tussen partijen) ook werkelijk wordt uitgevoerd. In gevallen waarin de uitkomst van de procedure niet wordt nageleefd, wordt nagegaan wat daarvan de oorzaken zijn en in hoeverre dit duidt op een ‘ineffectieve’ rechtsgang. In de analyse wordt onderzocht in hoeverre naleving en (in)effectiviteit samenhangen met kenmerken van rechtsgang. Tot die kenmerken behoren onder meer de wijze waarop de dagvaarding is betekend, het houden van comparitie na antwoord en het verrichten van onderzoek tijdens de procedure.

Inhoudsopgave

Over de naleving van rechterlijke beslissingen (essay)
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Begripsafbakening, mechanismen en hypotheses
  3. Onderzoeksonderwerp en uitvoering
  4. Naleving: kwalitatieve en kwantitatieve gegevens
  5. Beschrijving procedureverloop
  6. Het gebruik van dwangmiddelen
  7. Procedureverloop, rechtvaardigheid en naleving
  8. Zaakskenmerken en naleving
  9. Geschilbeslechting, naleving en vertrouwen
  10. Conclusies
Literatuur
Begrippenlijst
Bijlagen
Over de auteur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Eshuis, R.J.J.
Organisatie(s):
WODC, Raad voor de Rechtspraak
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
SDU
Jaar van uitgave:
2009
ISBN:
978-90-1238-268-7
Type rapport:
Tussenrapport

Bestelinformatie

Adres:
SDU Uitgevers
Telefoon:
070 3789911
Fax:
070 3854321

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Naleving civiel en bestuursrechtelijke vonnissen
Onderzoeker(s):
Eshuis, R.
Projectnummer:
1490
Operationele status:
Afgerond