Wat is regeldruk?

Wetgeving en beleid / Deregulering

Wat is regeldruk?

Een verkennende internationale literatuurstudie

Samenvatting

In het onderzoek is geïnventariseerd welke betekenissen aan het begrip regeldruk worden toegekend in de Nederlandse en internationale literatuur, welke theoretische uitgangspunten daarbij van belang zijn en of er op regeldruk gelijkende concepten bestaan. De volgende selectie van landen is bij de onderzoek betrokken: Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië, Verenigde Staten, Europese Unie.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding en onderzoeksopzet
  2. Regeldruk in Nederland
  3. Regeldruk in Duitsland
  4. Regeldruk in Groot-Brittannië
  5. Regeldruk in de Verenigde Staten
  6. Regeldruk in de Europese Unie
  7. Conclusies en aanknopingspunten voor de wetgever

Summary
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Gestel, R.A.J. van, Hertogh, M.L.M.
Organisatie(s):
WODC, Centrum voor Wetgevingsvraagstukken (Tilburg)
Plaats uitgave:
Tilburg
Uitgever:
Schoordijk Instituut, Universiteit van Tilburg
Jaar van uitgave:
2006
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.411

Bestelinformatie

Adres:
Schoordijk Instituut
Telefoon:
013 4662739
Fax:
013 4662537
E-mailadres:
schoordijk.instituut@uvt.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Literatuurstudie regeldruk
Onderzoeker(s):
Gestel, R.A.J. van
Projectnummer:
1288
Operationele status:
Afgerond