Agressie en geweld; weten wat helpt

Agressie en geweld; weten wat helpt

een overzichtsstudie van preventieve interventies tegen geweld in de openbare ruimte

Samenvatting

De doelstelling van dit onderzoek is drieledig.

 1. In de eerste plaats heeft dit onderzoek als doel inzicht te bieden in het beschikbare aanbod van effectieve, veelbelovende, niet-effectieve en contraproductieve preventieve interventies voor risicogroepen van geweldpleging in Nederland en in het buitenland.
 2. Het tweede doel van het onderzoek betreft het in kaart brengen van de omstandigheden die bijdragen aan de gewenste of ongewenste effecten van deze interventies.
 3. Het laatste doel van dit onderzoek is het bieden van inzicht in de bruikbaarheid van effectieve en veelbelovende preventieve interventies in de Nederlandse praktijk. Om deze reden zijn de resultaten uit het literatuuronderzoek voorgelegd aan verschillende experts.

Inhoudsopgave

Samenvatting

 1. Inleiding
 2. Methode van onderzoek
 3. Schoolinterventies
 4. Individuele interventies
 5. Wijkinterventie
 6. Multi-componenten interventies
 7. Toepasbaarheid interventies Nederlandse samenleving
 8. Conclusies
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Onrust, S.A., Speetjens, P.A.M., Melchers, M., Verdurmen, J.E.E.
Organisatie(s):
Trimbos-instituut, WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Trimbos-instituut
Jaar van uitgave:
2011
ISBN:
978-90-5253-703-3
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Trimbos-instituut
Telefoon:
030 2971100
Fax:
030 2971111
E-mailadres:
bestel@trimbos.nl
Website:
www.trimbos.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Literatuursynthese effectiviteit interventies voor risicogroepen voor geweldpleging; vervolgonderzoek op "Geweld verslagen".
Projectnummer:
1832
Operationele status:
Afgerond