De psychosociale gezondheid van politiepersoneel

Criminaliteit en delicten / Zelfmoord

De psychosociale gezondheid van politiepersoneel

Samenvatting

De weerbaarheid van de politie staat onder druk, de negatieve aspecten van politiewerk blijven helaas niet zonder gevolgen en leiden bij een deel van het politiepersoneel tot psychische klachten. De Minister van Veiligheid en Justitie vindt deze situatie zorgwekkend en heeft meerdere maatregelen aangekondigd om te zorgen dat politiepersoneel met gezag en zelfvertrouwen kan blijven optreden (Tweede Kamerstukken 29628 nrs. 238, 262 en 276). Een belangrijk deel van deze maatregelen zijn verenigd en beschreven in het programma ‘Versterking professionele weerbaarheid’. Om de maatregelen uit het programma in te vullen, te toetsen en eventueel bij te stellen is inzicht gewenst in de staat van de psychosociale gezondheid van politiepersoneel. Dit onderzoek heeft twee doelstellingen:

  1. Het verkrijgen van kennis over de staat van de psychosociale gezondheid van politieambtenaren.
  2. Het verkrijgen van kennis over welke aspecten de psychosociale gezondheid van politieambtenaren in positieve of negatieve zin beïnvloeden.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding en opzet van het onderzoek
  2. Deelstudie 1: Inventarisatie van spannings- en energiebronnen
  3. Deelstudie 2: De psychosociale gezondheid van politieambtenaren
  4. Deelstudie 2: Voorspellers van psychosociale gezondheid
  5. Deelstudie 3: Psychosociaal welzijn in context
  6. Deelstudie 4: Interpretatie van de resultaten
  7. Conclusies en slotbeschouwing
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Beek, I. van, Taris, T.W., Schaufeli, W.B.
Organisatie(s):
Universiteit Utrecht - Faculteit Sociale Wetenschappen, WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Universiteit Utrecht - Faculteit Sociale Wetenschappen
Jaar van uitgave:
2013
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Longitudinaal onderzoek psychosociale gesteldheid politiemedewerkers
Projectnummer:
2228
Operationele status:
Afgerond