Mandaatregeling parketmedewerkers Openbaar Ministerie

Mandaatregeling parketmedewerkers Openbaar Ministerie

Een onderzoek naar de inhoud en werking van de mandaatregeling in de praktijk

Samenvatting

Doel van dit onderzoek is het verzamelen van informatie over de inhoud en de praktijktoepassing van de regelingen van het OM, waarin de wettelijke bevoegdheden van de officier van Justitie respectievelijk de advocaat-generaal zijn gemandateerd aan medewerkers van het parket, dat wil zeggen dat de bevoegdheden op naam van leden van het openbaar ministerie worden uitgeoefend door bij het parket werkzame functionarissen. Het onderzoek is bedoeld om na te gaan hoe de verschillende mandaatregelingen eruit zien (aan wie en in welke vorm wordt gemandateerd) en of er behoefte is aan (nadere) regelgeving.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Beleidscontext
  3. Opzet en uitvoering onderzoek
  4. Bevindingen
  5. Analyse en conclusies

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Franssen, J.J.M., Hartmann, A.R., Mein, A.G.
Organisatie(s):
WODC, Beleidsonderzoek en -advies (B&A), Erasmus Universiteit Rotterdam
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
B&A Consulting
Jaar van uitgave:
2007
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
B&A Consulting
Telefoon:
070 3029500
Fax:
070 3029501
E-mailadres:
info@bagroep.nl
Website:
www.bagroep.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Mandaatregelingen parketmedewerkers
Onderzoeker(s):
Fransen, J.J.M. (B&A)
Projectnummer:
1486
Operationele status:
Afgerond