TBS-gestelden 1996-2010

Straffen en maatregelen / Dwangbehandeling

TBS-gestelden 1996-2010

De feiten en de ramingen

Samenvatting

Naar aanleiding van de conclusie in een artikel van Hörchner in het NJB van 16 december 2005 wordt ingegaan op de voorspellingen door het WODC van het aantal tbs-plaatsen en de daarvoor gebruikte methoden.

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Moolenaar, D.E.G., Choenni, R.
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2006
Reeks:
Memorandum 2006-3

Onderzoekgegevens

Werktitel:
TBS-gestelden 1996-2010
Projectnummer:
me06-3
Operationele status:
Alleen publicatie