Meerdaadse samenloop in het strafrecht

Meerdaadse samenloop in het strafrecht

Een onderzoek naar doel, grondslag, karakter, strekking en functie van de wettelijke regeling van meerdaadse samenloop (artikel 57-63 Sr)

Samenvatting

Het onderzoek is gericht op het beantwoorden van de volgende vraag:
Is de regeling van de artikelen 57 tot en met 63 van het Wetboek van Strafrecht (de samenloopregeling) nog wel toereikend gelet op de huidige opvattingen (binnen de dogmatiek, jurisprudentie en praktijk) over de toepassing van meerdaadse samenloop bij de straftoemeting en de situatie die wordt veroorzaakt door (technologische) ontwikkelingen op het gebied van (al dan niet) forensisch bewijs? 

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Historische ontwikkeling van de wettelijke regeling van meerdaadse samenloop
  3. Ontwikkeling van de meerdaadse samenloop in de rechtspraak van de Hoge Raad
  4. Meerdaadse samenloop in de Nederlandse strafrechtswetenschappelijke literatuur bediscusieerd
  5. Meerdaadse samenloop in de strafrechtspraktijk
  6. Meerdaadse samenloop in internationaal perspectief
  7. Bevindingen en aanbevelingen
Samenvatting
Summary
Literatuur
Jurisprudentie
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Voorde, J.M. ten, Cleiren, C.P.M., Schuyt, P.M., Mulder-Hutten, M. (medew.), Vliet, J.M. van (medew.)
Organisatie(s):
Universiteit Leiden - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, WODC
Plaats uitgave:
Leiden
Uitgever:
Universiteit Leiden - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Jaar van uitgave:
2013
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Leiden, Faculteit der rechtsgeleerdheid/FSW

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Wettelijke regeling meerdaadse samenloop
Projectnummer:
2260
Operationele status:
Afgerond