Met meer op één kamer?

Met meer op één kamer?

Meerpersoonskamers in de justitiële jeugdinrichtingen

Samenvatting

De sector JJI (Justitiële Jeugd Inrichtingen) ziet zich de komende jaren voor de opdracht gesteld te bezuinigen en tegelijkertijd capaciteit uit te breiden met enkele honderden plaatsen. Eén van de maatregelen om aan beide opdrachten, bezuinigen en uitbreiden, tegemoet te komen is het meerpersoonskamergebruik. In het voorjaar van 2005 zijn drie justitiële inrichtingen gestart met een pilot met het gebruik van meerpersoonskamers. In het onderzoek stonden twee vragen centraal:

 • Hoe staat het met de veiligheid en het welzijn van zowel het personeel als de ingesloten jeugdigen wanneer meerpersoonskamergebruik in de justitiële inrichtingen wordt ingevoerd?

 • Onder welke voorwaarden - zou meerpersoonskamergebruik moeten plaatsvinden en in hoeverre leidt meerpersoonskamergebruik tot een bezuiniging en een capaciteitsuitbreiding?

Inhoudsopgave

Samenvatting

 1. Inleiding
 2. Literatuurverkenning
 3. Ervaringen en meningen elders
 4. Juridische aspecten van meerpersoonskamers
 5. Implementatie van meerpersoonskamers
 6. De selectieprocedure
 7. Ervaringen van jongeren
 8. Ervaringen van de groepsleiding
 9. Conclusies en aanbevelingen

Literatuur
Summary
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Boendermaker, L., Bruinsma, W., Schouten, R., Pijll, M. van der
Organisatie(s):
WODC, NIZW Jeugd
Uitgever:
NIZW Jeugd
Jaar van uitgave:
2006
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW Jeugd
Telefoon:
030 2306778
Fax:
030 2319641
Website:
www.nizw.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Meerpersoonskamergebruik jongeren
Onderzoeker(s):
Boendermaker, L.
Projectnummer:
1253
Operationele status:
Afgerond