Meewerken aan strafvordering door banken en Internet Service Providers

Meewerken aan strafvordering door banken en Internet Service Providers

Een onderzoek naar wetgeving en praktijk

Samenvatting

Dit is het eerste deel van een promotieonderzoek dat voorziet in een onderzoek naar achtergrond en reikwijdte van de wettelijke verplichtingen tot het meewerken aan strafvordering door banken en Internet Service Providers en de mogelijkheden voor politie en justitie om gebruik te maken van vrijwillige medewerking door deze bedrijven. Tevens is onderzocht wat de praktijkervaringen zijn met deze wettelijke verplichtingen en vrijwillige medewerking.

Inhoudsopgave

Gebruikte afkortingen
Voorwoord

  1. Vraagstelling en opzet van het onderzoek
  2. Vrijwillige medewerking
  3. Wettelijke meewerkverplichtingen
  4. Meewerken aan strafvordering door banken in de praktijk
  5. Meewerken aan strafvordering door Internet Service Providers in de praktijk
  6. Ervaringen van actoren
  7. Slotbeschouwing

Gebruikte literatuur
Trefwoordenregister
Artikelenregister

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Mac Gillavry, E.C.
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Groningen - Vakgroep Strafrechte en Criminologie, WODC (subsidie)
Plaats uitgave:
Deventer
Uitgever:
Gouda Quint
Jaar van uitgave:
2000
ISBN:
90-387-0726-6
Type rapport:
Tussenrapport

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Meewerken aan strafvordering door banken en Internet Service Providers
Projectnummer:
98.118
Operationele status:
Afgerond