Met recht onder toezicht gesteld

Civiel recht en civiel proces / Vots

Met recht onder toezicht gesteld

Evaluatie herziene OTS-wetgeving

Samenvatting

Bij ondertoezichtstelling wordt het ouderlijk gezag beperkt en blijft het kind, in beginsel, in het gezin. De kinderrechter stelt de minderjarige onder toezicht als deze zodanig opgroeit dat zijn zedelijke of geestelijke belangen of zijn gezondheid ernstig worden bedreigd. Met de herziening van de wetgeving werd beoogd om de rechtswaarborgen van belanghebbenden te verduidelijken en te verbeteren. Vóór november 1995 had de kinderrechter een dubbelfunctie. Hij stelde onder toezicht en was verantwoordelijk voor de uitvoering van de OTS. Om de rol van de rechter te verduidelijken en de onafhankelijkheid te verzekeren is in de nieuwe wet de rechtspraak en uitvoering gescheiden. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de OTS is bij de gezinsvoogdij-instelling (GVI) komen te liggen.

Inhoudsopgave

Voorwoord

 1. Inleiding
 2. Juridische analyse van de herziene OTS-wetgeving
 3. Juridische knelpunten van de herziene OTS-wetgeving
 4. Analyse van statistisch materiaal
 5. Beoordeling van de wetswijziging door de betrokken professionals: medewerkers van de GVI, RvdKB en kinderrechters
 6. De samenwerking tussen de betrokken professionals
 7. De (voorlopige) ondertoezichtstelling en de termijnstellingen
 8. De dagelijkse praktijk van het hanteren van het instrument "aanwijzing"
 9. De dagelijkse praktijk van de uithuisplaatsing
 10. De positie van kinderen, ouders en pleegouders
 11. Samenvatting en conclusies
 12. Slotbeschouwing: Drie routes naar de toekomst

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Savornin Lohman, J. de, Bruning, M.R., Goderie, M.J.H., Nieborg, S.M.A., Steketee, M.J., Graaf, P. de (medew.), Huntjens, K. (medew.)
Organisatie(s):
Verwey-Jonker Instituut, WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Verwey-Jonker Instituut
Jaar van uitgave:
2000
ISBN:
9058300498
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.406

Bestelinformatie

Adres:
Verwey-Jonker Instituut
Telefoon:
030 2300799
Fax:
030 2300683
E-mailadres:
secr@verwey-jonker.nl
Website:
www.verwey-jonker.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Met recht onder toezicht gesteld; evaluatie herziene OTS-wetgeving
Projectnummer:
98.007
Operationele status:
Alleen publicatie