Migratie naar en vanuit Nederland

Migratie naar en vanuit Nederland

een eerste proeve van de Migratiekaart

Samenvatting

In deze studie wordt geprobeerd een zo compleet mogelijk kwantitatief overzicht te geven van de aard, richting en omvang van migratiestromen van en naar Nederland met nadruk op de periode vanaf jaar 2000. Daarnaast wordt geprobeerd om voor de ontwikkelingen in twee migratietypen, namelijk arbeids en asielmigratie, inzicht te geven in de achtergronden hiervan.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Afkortingen

  1. Een algemeen beeld van internationale migratie in Nederland - R. Jennisssen
  2. Arbeidsmigratie - F. Cörvers, J. Muysken, C. de Neubourg en A. Schliwen
  3. Asielmigratie - V. Wijkhuijs, M. Kromhout, H. Wubs en R. Jennissen
  4. Slotbeschouwing - M. Kromhout, R. Jennissen en V. Wijkhuijs
Summary

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2009
Reeks:
Cahiers 2009-03
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Migratie en migratiebeleid 2000-2008
Onderzoeker(s):
Kromhout, M.
Projectnummer:
1773
Operationele status:
Afgerond