Milieustrafrecht

Staats- en bestuursrecht / Milieurecht

Milieustrafrecht

Onderzoek en aanbevelingen voor theorie en praktijk

Samenvatting

In dit boek staat het milieustrafrecht centraal. In een aantal bijdragen geven onderzoekers een geactualiseerd inzicht in onderzoek dat zij de afgelopen jaren hebben uitgevoerd. Aspecten, zoals opbouw en structuur van wetgeving, oorzaken van het gebrek aan naleving, samenwerking en problemen bij toezicht en opsporing en de rol van (technisch) bewijs, komen in deze bundel aan de orde.

Inhoudsopgave

Afkortingen

 1. Milieustrafrecht; een rechtsgebied in onderzoek en beweging - A. de Lange en M.J.C. Visser
 2. Ideaaltypisch milieustrafrecht; opbouw, inhoud en structuur van noodzakelijke delicten - M.G. Faure en M.J.C. Visser
 3. De strafbaarstelling van milieuverontreiniging in Nederland - I.M. Koopmans
 4. Zorgplichtbepalingen in het milieustrafrecht - M.J.C. Visser
 5. Naleving en overtreding van milieuregels door bedrijven  - W. Huisman
 6. Milieucriminaliteit binnen de context van organisatiecriminaliteit - E.A.I.M. van den Berg
 7. De publiekrechtelijke handhaving van het milieurecht: tussen Scylla en Charybdis? - A.R. Hartman
 8. De plaats van het strafrecht bij integrale handhaving van het milieurecht - A.B. Blomberg
 9. De effectiviteit van milieuhandhaving; wanneer is welk instrument geëigend? - N. Struiksma, J. de Ridder en H.B. Winter
 10. Regionale samenwerking bij milieuwethandhaving - G.H.J. Homburg en I. Jonker
 11. De nieuwe organisatie van de strafrechtelijke milieuhandhaving in de praktijk; evaluatie 2006 - J. M. Smits, J.G. Rayer en K.C.M. van Mil
 12. Strafbare overheden - D. Roef
 13. De juridische gevolgen van bestuurlijk gedogen voor de strafrechtelijke aanpak van milieudelicten - G.T.J.M. Jurgens
 14. Technisch bewijs in het milieustrafrecht - L.E.M. Hendriks
 15. Schatting van het voordeel en aftrek van kosten bij de oplegging van de ontnemingsmaatregel - M.G. Faure en Th.A. de Roos

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Visser, M.J.C. (red.), Lange, A. de (red.)
Organisatie(s):
WODC (subsidie), Centrum voor Milieurecht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2007
ISBN:
978-90-5454-969-7
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.606

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Milieu en Strafrecht
Onderzoeker(s):
Visser, M.J.C.
Projectnummer:
99.180
Operationele status:
Afgerond