Misbruik van buitenlandse rechtspersonen

Misbruik van buitenlandse rechtspersonen

Een verkennend onderzoek naar de aard, omvang en ernst van misbruik van buitenlandse rechtspersonen in Nederland

Samenvatting

Achtergrond van dit onderzoek is de toenemende internationalisering van het handelsverkeer en van deĀ (georganiseerde) criminaliteit, signalen uit het veld van toenemend misbruik van buitenlandse rechtsvormen in Nederland en misbruik van stichtingen voor terrorismefinanciering. Twee hoofdvragen staan in dit verkennende onderzoek centraal. De eerste hoofdvraag betreft de aard, omvang en ernst van misbruik van buitenlandse rechtspersonen in Nederland. Ten tweede staat de problematiek van de buitenlandse rechtspersoon voor de praktijk van toezicht en controle centraal.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Lijst met afkortingen
Samenvatting

  1. Aanleiding, methoden en opzet van het onderzoek
  2. Aard en omvang van buitenlandse rechtspersonen in Nederland: vennootschapsrechtelijke aspecten en empirische gegevens
  3. Actoren bij het toezicht op het gebruik van buitenlandse rechtspersonen
  4. Misbruik van buitenlandse rechtspersonen
  5. Problemen en knelpunten ten gevolge van het misbruik van buitenlandse rechtspersonen
  6. Indicatoren van misbruik van buitenlandse rechtspersonen
  7. Bevindingen en conclusies

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bunt, H.G. van de, Koningsveld, T.J. van , Kroeze, M.J., Vorm, B. van der, Wezeman, J.B., Wingerde, C.G. van, Zonnenberg, A.
Organisatie(s):
Erasmus universiteit Rotterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen, WODC
Plaats uitgave:
Rotterdam
Uitgever:
Erasmus Universiteit Rotterdam
Jaar van uitgave:
2007
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.562

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Misbruik van buitenlandse rechtspersonen
Onderzoeker(s):
Bunt, H.G. van de
Projectnummer:
1296
Operationele status:
Afgerond