De Wet BOB Titels IVa en V in de praktijk

Politie en rechtshandhaving / Bijzondere opsporingsbevoegdheid

De Wet BOB Titels IVa en V in de praktijk

besluitvorming over bijzondere opsporingsbevoegdheden in de aanpak van georganiseerde criminaliteit

Samenvatting

De Wet BOB biedt twee grondslagen voor de bevoegdheid gebruik te maken van bijzondere opsporingsmethoden, zoals bijv. tappen, inkijkoperaties en infiltratie. Ten eerste kunnen deze bevoegdheden worden toegepast op basis van een verdenking van een concreet strafbaar feit. Er is dan sprake van een 'traditionele' of 'klassieke' opsporing op basis van Titel IVa van het Wetboek van Strafvordering. Daarnaast biedt de Wet BOB de bevoegdheid gebruik te maken van bijzondere opsporingsmethoden op basis van een redelijk vermoeden dat in georganiseerd verband ernstige misdrijven worden beraamd of gepleegd. In dat geval wordt gesproken van Titel V van het Wetboek van Strafvordering als grondslag voor het gebruik van bijzondere opsporingsmethoden. In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar het gebruik in de praktijk van de genoemde Titels IVa en V van het Wetboek van Strafvordering.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. Opzet en uitvoering onderzoek
  3. Omvang en samenstelling gebruik van Titel V
  4. Besluitvorming over gebruik Titels IVa en V
  5. De logica van besluitvorming over gebruik Titel V en titel IVa
  6. Betekenis van Titel V voor de opsporingspraktijk
  7. Juridische reikwijdte en begrenzingen van Titel V ten opzichte van Titel IVa
  8. Conclusie
Literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Krommendijk, M., Terpstra, J., Kempen, P.H. van
Organisatie(s):
WODC, Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2009
ISBN:
978-90-8974-096-0
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Lemma
Telefoon:
+31 (0)70-3307033
Fax:
+31 (0)70-3307030
E-mailadres:
info@boomlemma.nl
Website:
www.boomlemma.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Opsporing ivm beramen of plegen van misdrijven in georganiseerd verband
Projectnummer:
1531
Operationele status:
Afgerond