Monitor bedrijven en instellingen

Criminaliteit en delicten / Delict tegen de algemene veiligheid

Monitor bedrijven en instellingen

Sector vervoer, opslag en communicatie

Samenvatting

De ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben opdracht gegeven een 'Monitor Bedrijven en Instellingen' (MBI) te ontwikkelen. Deze rapportage bevat resultaten van een eerste meting (nulmeting) voor de sector vervoer, opslag en communicatie. Binnen deze sector worden vier categorieën of branches onderscheiden:

 1. vervoer over land;
 2. vervoer over water/door de lucht;
 3. dienstverlening ten behoeve van het vervoer;
 4. post en telecommunicatie.

Aan de orde komen o.a. preventiemaatregelen in of bij gebouwen, inbraak, diefstal, vernieling, brandstichting en graffiti, fraude, overige criminaliteit, tevredenheid over de politie bij melding van criminaliteit, advisering over criminaliteit en veiligheid en participatie in projecten.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Inleiding

 1. Eenderde van de bedrijven heeft te maken met criminaliteit; merendeel bedrijven ziet criminaliteit niet als probleem
 2. Minderheid van de bedrijven registreert geconstateerde criminaliteit
 3. Circa tweederde van de bedrijven treft preventiemaatregelen in of bij gebouwen
 4. Inbraak komt voor bij circa één op de vijf bedrijven
 5. Eén op de tien bedrijven getroffen door diefstal
 6. Vernieling, brandstichting, graffiti komt voornamelijk voor bij grote bedrijven
 7. Fraude door weinig ondernemingen gerapporteerd
 8. Overige criminaliteit komt weinig voor
 9. Helft bedrijven tevreden over politie bij melding van criminaliteit
 10. Kwart bedrijven laat zich adviseren over criminaliteit en veiligheid
 11. Weinig bedrijven participeren in projecten

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Hermans, E., Frederikse, R., Korpel, J., Meurs, C. van
Organisatie(s):
NIPO Consult, Eysink Smeets en Etman, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
NIPO Consult
Jaar van uitgave:
2000
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.403-b

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Monitor bedrijven en instellingen; sector vervoer, opslag en communicatie
Projectnummer:
98.037-b
Operationele status:
Alleen publicatie