Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2007

Criminologie en victimologie / Winkelcriminaliteit

Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2007

Feiten en trends inzake aard en omvang van criminaliteit in het bedrijfsleven

Samenvatting

Het doel van de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (MCB) is een betrouwbaar en nauwkeurig beeld te schetsen van de aard en omvang van de criminaliteit tegen bedrijven in Nederland, de preventieve maatregelen die zij nemen tegen criminaliteit, de ondervonden schade, het meldingsgedrag van bedrijven en de ontwikkelingen daarin door de jaren heen. De MCB2007 is een exacte replicatie van de monitor die in 2004, 2005 en 2006 is uitgevoerd. Het telefonische veldwerk vond plaats van 17 september tot en met 12 december 2006. In totaal zijn bijna 38.000 bedrijven op vestigingsniveau ondervraagd over hun criminaliteits- en veiligheidssituatie gedurende de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek. Het responspercentage onder de benaderde bedrijven was 45%.

Inhoudsopgave

  1. Samenvatting
  2. Inleiding
  3. Sectorrapport Bouw
  4. Sectorrapport Detailhandel
  5. Sectorrapport Horeca
  6. Sectorrapport Transport
  7. Sectorrapport Zakelijke dienstverlening
Onderzoeksverantwoording
Management summary
Bijlagen

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC, TNS Nipo
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
TNS NIPO
Jaar van uitgave:
2008
Type rapport:
Periodiek rapport
Signatuur:
Ra 13.617 + Ra 13.618

Bestelinformatie

Adres:
TNS NIPO
Telefoon:
020 5225444
Fax:
020 5225333
E-mailadres:
info@tns-nipo.com
Website:
www.tns-nipo.com

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2007
Projectnummer:
1577
Operationele status:
Afgerond