Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2009

Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2009

Feiten en trends inzake aard en omvang van criminaliteit in het bedrijfsleven

Samenvatting

Het doel van de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (MCB) is een betrouwbaar en nauwkeurig beeld te schetsen van de aard en omvang van de criminaliteit tegen bedrijven in Nederland, de preventieve maatregelen die zij nemen tegen criminaliteit, de ondervonden schade, het meldingsgedrag van bedrijven en de ontwikkelingen daarin door de jaren heen. De MCB 2009 is een exacte replica van het onderzoek dat in 2004, 2005, 2006, 2007 en 2008 is uitgevoerd en is gericht op de sectoren: bouwnijverheid, de detailhandel, de horeca, de sector transport en de zakelijke dienstverlening.

Inhoudsopgave

  1. Samenvatting
  2. Inleiding
  3. Sectorrapport Bouw
  4. Sectorrapport Detailhandel
  5. Sectorrapport Horeca
  6. Sectorrapport Transport
  7. Sectorrapport Zakelijke dienstverlening
Onderzoeksverantwoording
Management summary
Bijlagen

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC, TNS NIPO
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
TNS Nipo
Jaar van uitgave:
2010
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
TNS NIPO
Telefoon:
020 5225444
Fax:
020 5225333
E-mailadres:
info@tns-nipo.com
Website:
www.tns-nipo.com

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2009
Projectnummer:
1903
Operationele status:
Afgerond