Georganiseerde criminaliteit in Nederland

Georganiseerde criminaliteit in Nederland

Derde rapportage op basis van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit

Samenvatting

Dit rapport bevat de bevindingen van de derde ronde van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit. Het doel van dit onderzoeksproject is om de kennis die wordt opgedaan tijdens grootschalige opsporingsonderzoeken, zo goed mogelijk te benutten voor het verkrijgen van inzicht in de aard van de georganiseerde criminaliteit in Nederland. Vragen die aan de orde komen zijn: Wie zijn de daders? Hoe werken zij samen? Hoe gaan ze te werk? Op welke manier spelen zij in op de mogelijkheden en beperkingen die hun omgeving hen biedt? Hoe schermen zij zich af tegen risico's? Wat verdienen zij aan hun illegale activiteiten en waaraan besteden ze dit? Eerdere rapportages verschenen in 1999 en 2002.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Dankwoord
Gebruikte afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Vertrouwen, wantrouwen en criminele samenwerking
  3. Sociale inbedding van criminele samenwerking
  4. Criminele carrières in de georganiseerde misdaad
  5. Opsporing
  6. Slotbeschouwing  

Summary
Literatuur
Bijlage 1 - Samenstelling begeleidingscommissie
Bijlage 2 - Aandachtspuntenlijst
Bijlage 3 - Beknopte casusbeschrijvingen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bunt, H.G. van de, Kleemans, E.R., Poot, C.J. de (medew.), Bokhorst, R.J. (medew.), Huikeshoven, M. (medew.), Kouwenberg, R.F. (medew.), Nassou, M. van (medew.), Staring, R. (medew.)
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische Uitgevers
Jaar van uitgave:
2007
ISBN:
978-90-5454-903-1
Reeks:
Onderzoek en beleid 252

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Monitor georganiseerde criminaliteit (derde ronde)
Onderzoeker(s):
Kleemans, E.R.
Projectnummer:
01.030
Operationele status:
Afgerond