Georganiseerde criminaliteit in Nederland

Georganiseerde criminaliteit in Nederland

Tweede rapportage op basis van de WODC-monitor

Samenvatting

Naar aanleiding van de Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden heeft de minister van Justitie aan de Tweede Kamer toegezegd om - in navolging van de studie van de onderzoeksgroep Fijnaut - periodiek te rapporteren over de aard van de georganiseerde criminaliteit in Nederland en de daarin te onderkennen ontwikkelingen. De WODC-monitor georganiseerde criminaliteit vormt de concrete invulling van deze toezegging.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Gebruikte afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Strategische posities in criminele netwerken
  3. Criminele activiteiten en modus operandi
  4. Criminele geldstromen
  5. Slotbeschouwing   

Summary
Literatuur
Bijlagen: 1. samenstelling begeleidingscommissie; 2. Aandachtspuntenlijst; 3. Casusbeschrijvingen; 4. Overzicht investeringen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kleemans, E.R., Brienen, M.E.I., Bunt, H.G. van de, Kouwenberg, R.F., Paulides, G., Barensen, J.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2002
ISBN:
9054542454
Reeks:
Onderzoek en beleid 198
Type rapport:
Periodiek rapport
Signatuur:
Ra 12.718

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Monitor georganiseerde criminaliteit; (tweede ronde)
Onderzoeker(s):
Kleemans, E. e.a.
Projectnummer:
99.126
Operationele status:
Afgerond