Inzicht in het presteren van de executieketen

Inzicht in het presteren van de executieketen

Ontwikkeling van een monitor voor het meten van Kritieke Prestatie Indicatoren in de Executieketen

Samenvatting

Dit zijn de voorlopige resultaten van het ontwikkelprojcet Monitor Kritieke Prestatie Indicatoren Executieketen. Het structureel meten van de vastgestelde Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI's) behelst het periodiek verzamelen, bewerken en presenteren van grote hoeveelheden data van verschillende ketenpartners. Om de KPI-monitor verder te ontwikkelen, zijn de volgende onderzoeksvragen beantwoord:
- Welke data zijn nodig voor het berekenen van de resultaten op de KPI's?
- Hoe dienen relevante data uit de verschillende bronnen ingelezen te worden?
- Hoe worden op basis van analysedata de resultaten op de KPI's berekend?
- Hoe dient de webinterface ingericht te worden?

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Operationalisatie van de KPI's
  3. Ontwerp van de monitor
  4. Kanttekeningen bij het meten van KPI's
  5. Slotbeschouwingen
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Braak, S.W. van den, Netten, C.P.M., Witzenburg, R. van
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2013
Reeks:
Memorandum 2013-02

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Ontwerpen en implementeren van een monitor voor Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI)
Projectnummer:
2181
Operationele status:
Afgerond