Tweede meting van de monitor nazorg ex-gedetineerden

Tweede meting van de monitor nazorg ex-gedetineerden

resultaten en vergelijking tussen twee metingen in de tijd

Samenvatting

Om de stand van de reïntegratie van ex-gedetineerden op de leefgebieden identiteitsbewijs, huisvesting, inkomen, schulden en contact met zorginstelling te bekijken, is de monitor nazorg ex-gedetineerden door het WODC ontwikkeld (Weijters en More, 2010). In april 2010 is over de eerste meting van de monitor gerapporteerd. In deze eerste rapportage is de situatie op de vijf leefgebieden- id-bewijs, inkomen, huisvesting, schulden, zorg - beschreven van ex-gedetineerden die in de periode 1 juli 2008 tot en met 31 december 2008 zijn vrijgekomen uit een penitentiaire inrichting (PI).
De tweede meting van de monitor nazorg ex-gedetineerden richt zich op de gedetineerden die in de periode 1 juli 2009 tot en met 31 december 2009 zijn vrijgekomen uit een PI. Voor de tweede meting zijn meer gemeenten benaderd met de vraag of zij informatie over de situatie zes maanden na detentie van gedetineerden die terugkeren naar hun gemeente beschikbaar hebben.
De gemeenten Amsterdam, Assen, Eindhoven, Oss e.o., Purmerend en Spijkenisse hebben informatie aangeleverde over de situatie op de leefgebieden van ex-gedetineerden zes maanden na detentie.

Inhoudsopgave

Dankwoord
Afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methode
  3. Resultaten
  4. Conclusie en slotbeschouwing
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
More, P.A., Weijters, G.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2011
Reeks:
Cahiers 2011-03
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Monitor nazorg 2009-2010
Projectnummer:
1985
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie