De opsporing verruimd?

De opsporing verruimd?

De Wet opsporing terroristische misdrijven een jaar in werking

Samenvatting

Op 1 februari 2007 is de ‘wet verruiming mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven’ in werking getreden. Deze wet betreft een wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven. Het doel van dit onderzoek is inzicht te bieden in de wijze waarop deze verruimde opsporingsmogelijkheden in de praktijk worden toegepast. De volgende onderzoeksvragen komen daarbij aan de orde:

  1. Wat is de inhoud van de wet en wat zijn de juridische aandachtspunten?
  2. Op welke wijze is de wet geïntroduceerd bij politie en parket?
  3. Wordt de wet in de praktijk ingezet, en welke ervaringen zijn hierbij opgedaan?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. De wetgeving
  3. Invoering van de wet
  4. Ervaringen met de nieuwe wet
  5. Conclusies
Summary
Literatuur
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Poot, C.J. de, Bokhorst, R.J., Smeenk, W.H., Kouwenberg, R.F.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2008
Reeks:
Cahiers 2008-09
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Monitor toepassing verruimde mogelijkheden tot opsporing en vervolging terroristische misdrijven; 1e ronde
Projectnummer:
1629
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie