Monitor veelplegers

Monitor veelplegers

Jeugdige en zeer actieve volwassen veelplegers in kaart gebracht

Samenvatting

De Monitor veelplegers breng twee à drie maal per jaar de verschillende informatie met betrekking tot jeugdige en volwassen zeer actieve veelplegers van criminaliteit en de reactie van politie en justitie in kaart. De primaire doelstelling van de Monitor Veelplegers is: Het in kaart brengen van de beschikbare landelijke informatie over jeugdige en volwassen veelplegers. Het omschrijven van de in- en uitstroom van deze groepen in het politieapparaat en de justitieketen. Het inventariseren van de reguliere interventies van de politie- en justitieorganisaties op de criminaliteit van de veelplegers.

Inhoudsopgave

Dankwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methode van onderzoek
  3. Omvang van veelplegerspopulaties
  4. Achtergronden en aanpak volwassen zeer actieve veelplegers
  5. Achtergronden en aanpak van jeugdige veelplegers
  6. Veelplegers in de ambulante verslavingsszorg
  7. Samenhangen tussen achtergronden van de ZAVP's uit 2003
  8. Samenvatting en conclusie   

Summary
Literatuur
Bijlage  1: Koppelingsschema gegevensbronnen
Bijlage  2: Het begrip veelpleger
Bijlage  3: Begeleidingdcommissie
Bijlage  4: Definities verdachtengroepen
Bijlage  5: Categorisering CVS-gegevens
Bijlage  6: Afkortingenlijst
Bijlage  7: Begrippenlijst reclassering
Bijlage  8: Indicatoren voor veelplegersbeleid over de tijd
Bijlage  9: Homogeniteit ZAVP's 2003
Bijlage 10: Overige tabellen
Bijlage 11: Privacy

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Tollenaar, N., Meijer, R.F., Huijbrechts, G.L.A.M., Blom, M., Harbachi, S. el
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2007
ISBN:
978-90-5454-952-9
Reeks:
Onderzoek en beleid 256

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Monitor veelplegers 2006 definitief; 2006 definitief
Projectnummer:
1215D
Operationele status:
Afgerond