Signalen van terrorisme en de opsporingspraktijk

Signalen van terrorisme en de opsporingspraktijk

De Wet opsporing terroristische misdrijven twee jaar in werking

Samenvatting

Op 1 februari 2007 is de 'Wet ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terrorische misdrijven' in werking getreden. Om zich te houden op de wijze waarop deze nieuwe wet wordt toegepast, wordt de uitwerking van de wetgeving in de praktijk gemonitord. De eerste rapportage is in 2008 verschenen (zie bij: Meer informatie). Deze tweede rapportage bestrijkt de periode van een jaar, lopend van februari 2008 tot februari 2009. Het gebruik van de verruimde bevoegdheden en de ontwikkelingen daarin staan in dit tweede rapport centraal. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de rol van de criminele inlichtingen eenheid (CIE) van de politie, aan de kenmerken van opsporingsonderzoeken naar terrorismegerelateerde misdrijven en aan de wijze waarop de politie handelt als ze in het geval van signalen van een mogelijk terroristisch misdrijf niet overgaat tot het verrichten van een opsporingsonderzoek.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. De criminele inlichtingen eenheid
  3. Het gebruik van de nieuwe wet
  4. Opsporingsonderzoeken naar terroristische misdrijven
  5. Handelingsstrategieën in de regio's
  6. Conclusies
Summary
Literatuur
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Gestel, B. van , Poot, C.J. de, Bokhorst, R.J., Kouwenberg, R.F.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2009
Reeks:
Cahiers 2009-10
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Monitor Wet opsporing terroristische misdrijven (tweede ronde)
Projectnummer:
1880
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie