Horen, zien en verkrijgen?

Horen, zien en verkrijgen?

Een onderzoek naar het functioneren van Kijkwijzer en PEGI (Pan European Game Information) ter bescherming van jongeren tegen schadelijke mediabeelden

Samenvatting

Ter bescherming van jongeren bestaan er in Nederland twee classificatiesystemen voor audiovisuele producties: 'Kijkwijzer' (voor films, dvd's en televisieprogramma's) en 'PEGI' (voor computergames). Beide systemen zijn vormen van regulering door de audiovisuele branche. In dit rapport staan de effectiviteit en het functioneren van beide systemen van co- en zelfregulering centraal, met een focus op de mate van naleving van de leeftijdsclassificaties van Kijkwijzer en PEGI binnen de verschillende sectoren van de branche.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Voorwoord van de auteurs
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Onderzoeksontwerp
  3. Voorwaarden voor effectieve zelfregulering
  4. Kijkwijzer en PEGI
  5. Naleving van de leeftijdsgrenzen door de detailhandel
  6. Naleving van de leeftijdsgrenzen televisie
  7. Adviesfunctie verkopers
  8. Kennis van en draagvlak voor de systemen en redenen voor (niet-)naleving
  9. Ongewenste neveneffecten van de pictogrammen
  10. Conclusies
Summary
Literatuur
Bijlagen
1. Schematische weergave van het beleidsveld rondom Kijkwijzer
2. Relevante internationale wetgeving
3. Relevante nationale wetgeving
4. Schematische weergave van het beleidsveld rondom PEGI
5. Sanctierichtlijn
6. Interviewschema
7. Bezoekschema mysterybezoeken
8. Aangekochte media mysteryshopping
9. Coderingsronde
10. Belschema mysterycalls
11 Antwoordschema's mysterycalls
12. Constructen vragenlijst
12. Antwoordschalen experiment

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Gosselt, J.F., Hoof, J.J. van, Jong, M.D.T. de, Dorbeck-Jung, B., Steehouder, M.F.
Organisatie(s):
WODC, UT - Faculteit Gedragswetenschappen
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2008
ISBN:
978-090-8974-039-7
Reeks:
Onderzoek en beleid 273
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Naleving zelfregulering via de "Kijkwijzer"
Projectnummer:
1548
Operationele status:
Afgerond