Harmonisatie van het consumentencontractenrecht in Europa

Harmonisatie van het consumentencontractenrecht in Europa

consequenties voor Nederland

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is om aandachtspunten te leveren voor de standpuntbepaling en inbreng van Nederland bij de onderhandelingen over de horizontale richtlijn herziening consumentenacquis en het gemeenschappelijk referentiekader voor EU-contractenrecht, met betrekking tot het onderdeel Consumentenrecht.

Inhoudsopgave

Afkortingen

  1. Inleiding
  2. In kaart brengen van het consumentenacquis
  3. De implementatie van de vier aan herziening onderhevige richtlijnen in het Nederlandse recht
  4. Het richtlijnvoorstel en zijn voorgeschiedenis
  5. Het Draft Common Frame of Reference (DFCR)
  6. Consequenties voor het BW van de Europese wijzigingsvoorstellen en het DFCR
  7. Noodzaak van verdergaande harmonisatie vanuit de interne markt?
  8. Conclusies en aanbevelingen
  9. Samenvattingen
Literatuurlijst
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Cauffman, C., Faure, M., Hartlief, T.
Organisatie(s):
WODC, Universiteit Maastricht, METRO
Plaats uitgave:
Maastricht/Rotterdam
Uitgever:
METRO, University of Maastricht
Jaar van uitgave:
2009
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Maastricht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Telefoon:
043-3883060
Fax:
043-3889091
E-mailadres:
Metro@facburfdr.unimaas.nl
Website:
www.maastrichtuniversity.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Nederlandse wetgeving consumentenkoop en het Gemeenschappelijk EU referentiekader (CFR)
Projectnummer:
1775
Operationele status:
Afgerond