Neurofeedback bij jongens met ADHD, co-morbide stoornissen en een civiel- of strafrechtelijke maatregel

Criminologie en victimologie / Adhd

Neurofeedback bij jongens met ADHD, co-morbide stoornissen en een civiel- of strafrechtelijke maatregel

Samenvatting

Doel van deze studie is om de haalbaarheid en klinisch relevante veranderingen te onderzoeken bij een complexe doelgroep. Twee onderzoeksvragen staan daarbij centraal:

  1. Is een neurofeedbacktraining een uitvoerbare (feasible) interventie bij jongens met ADHD en/of forse ADHD-klachten, co-morbide stoornissen en een civiel- of strafrechtelijke maatregel?
  2. Heeft een neurofeedbacktraining effect op de volgehouden aandacht en verdeelde aandacht van jongens met ADHD en/of forse ADHD-klachten, co-morbide stoornissen en een civiel- of strafrechtelijke maatregel?

Inhoudsopgave

Dankwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Neurofeedback: achtergrond & wetenschappelijke evidentie
  3. Methode van onderzoek
  4. Beschrijving kenmerk doelgroep
  5. Uitvoerbaarheid
  6. Klinisch relevante veranderingen
  7. Beschouwing
Referentie
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Nieuwenhuizen, Ch. van, Bink, M., Bongers, I.L., Ruijter, L. de
Organisatie(s):
Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en De Kempen (GGzE), WODC (subsidie)
Plaats uitgave:
Eindhoven
Uitgever:
GGzE
Jaar van uitgave:
2010
ISBN:
978-9078216-04-9
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
GGzE
E-mailadres:
mawh.kneepkens@ggze.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Neurofeedback als mogelijk effectieve interventie voor recidivevermindering
Projectnummer:
1630
Operationele status:
Afgerond