Publiek-private samenwerking in maatschappelijke veiligheid

Staats- en bestuursrecht / Publiek-private samenwerking

Publiek-private samenwerking in maatschappelijke veiligheid

naar een 'improvisatiemodel'

Samenvatting

Dit onderzoek is gestart onder projectbegeleiding van Directie Kennisontwikkeling voor Openbaar Bestuur en Veiligheid (BZK) en per 1/1/2011 voortgezet onder projectbegeleiding van de afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen (WODC).
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en geeft antwoord op de volgende hoofdvraag:
Wat zijn de voorwaarden voor een succesvolle Publiek-private samenwerking (PPS)-constructie en hoe kan PPS worden bevorderd?

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Publiek-private samenwerking als concept
  3. Een derde richting?
  4. Naar een agenda voor de toekomst?
  5. Slotbeschouwing: de derde richting als improvisatiemodel
  6. Managementsamenvatting
Overzicht van literatuur
Overzicht van gesprekspartners

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Montfort, C. van, Brink, G. van den, Schulz, M., Maalsté, N.
Organisatie(s):
Universiteit van Tilburg, WODC
Plaats uitgave:
Tilburg
Uitgever:
Universiteit van Tilburg
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Tilburg University - Law School
Website:
https://www.tilburguniversity.edu/nl/over/schools/law/

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Nieuwe vormen Publiekprivate samenwerking (PPS)
Projectnummer:
2076
Operationele status:
Afgerond