Het motiverende effect van normatieve en afschrikwekkende boodschappen

Veiligheid en preventie / Afschrikking

Het motiverende effect van normatieve en afschrikwekkende boodschappen

een stated preference-benadering

Samenvatting

Onderzocht is welke voorlichtingsboodschappen volgens burgers en leidinggevenden van bedrijven het meest motiveren om lichte overtredingen niet meer te begaan. Een centrale vraag is of handhavingscommunicatie zich vooral moet bedienen van afschrikwekkende boodschappen (pakkans, sancties) of juist van normatieve boodschappen of een combinatie van deze elementen. Moet benadrukt worden dat er wordt gecontroleerd, en/of dat er sancties staan op het niet naleven van de regels, of is het effectiever om te benadrukken dat het niet naleven van de regels een kwalijk effect heeft op de samenleving en/of dat regelovertreding afwijkend gedrag is? Hoe reageren niet-overtreders op de boodschappen?
De pdf van dit rapport is terug te vinden op de website van het CCV (zie link bij: Meer informatie)

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Theoretisch kader
  3. Boodschappen: hoe onderzocht?
  4. Burgers: sanctiekans meest motiverend
  5. Bedrijven: boetehoogte meest motiverend
  6. Conclusie en discussie

Bijlagen
Literatuur
Reeds verschenen in de Handhaving en Gedrag reeks

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Graaf, S. de, Putte, B. van den, Werff, S. van der
Organisatie(s):
SEO Economisch onderzoek, WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Lemma
Jaar van uitgave:
2011
ISBN:
978-90-5931-776-5
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Lemma
Telefoon:
+31 (0)70-3307033
Fax:
+31 (0)70-3307030
E-mailadres:
info@boomlemma.nl
Website:
www.boomlemma.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Normatieve handhavingscommunicatie; interdepartementaal project Handhaven en gedrag
Projectnummer:
1764
Operationele status:
Afgerond