Opzet enquête financieel-economische criminaliteit en computercriminaliteit

Criminologie en victimologie / Economische criminaliteit

Opzet enquête financieel-economische criminaliteit en computercriminaliteit

Samenvatting

In deze rapportage wordt een verslag gedaan van de ontwikkeling van een meetinstrument voor slachtofferschap van computercriminaliteit en financieel-economische criminaliteit.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Mogelijke doelstellingen van de enquête
  3. Vormen van criminaliteit
  4. Statistische gegevens en trends
  5. Kwaliteit
  6. Opzet enquêtes
Bronnen
Bijlage A: Vragenlijst burgers
Bijlage B: Vragenlijst bedrijven

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Sikkel, D.
Organisatie(s):
WODC, Sixtat
Plaats uitgave:
Leidschendam
Uitgever:
Sixtat
Jaar van uitgave:
2010
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Sixtat
Telefoon:
070-3200031
Website:
www.sixtat.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Voorbereiding nulmeting cybercrime en financieel-economische criminaliteit
Projectnummer:
1704
Operationele status:
Afgerond