Aanpak georganiseerde criminaliteit in drie proeftuinen

Aanpak georganiseerde criminaliteit in drie proeftuinen

eerste bevindingen

Samenvatting

Proeftuinen zijn intelligence gerichte leeromgevingen waarin OM en politie niet alleen opsporen met innovatieve opsporingsmethoden, maar ook ander partners als bestuur, providers en energiebedrijven betrekken bij het bestrijden van een criminaliteitsprobleem. In dit overkoepelende verslag worden de ervaringen uit de drie proeftuinen gebundeld en wordt een voorstel gedaan voor de tweede fase van de evaluatie.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Aanleiding en samenwerkingspartners
  3. Bevindingen uit de proeftuinen
  4. Evaluatiekader en vervolg
Summary
Literatuur
Bijlage

Bevindingen per proeftuin

  1. Proeftuin Zambezi, (digitale) kinderporno, verslag van bevindingen - S. Bogaerts
  2. Proeftuin Hennep, verslag van bevindingen - D.J. Korf
  3. Proeftuin Mensenhandel Bulgarije, verslag van bevindingen - D. Siegel

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Flight, S., Bogaerts, S., Korf, D., Siegel, D.
Organisatie(s):
WODC, Intervict, Universiteit van Amsterdam, Criminologisch Instituut Bonger, Vrije Universiteit, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2010
Reeks:
Cahiers 2010-12
Type rapport:
Tussenrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie proeftuinen
Projectnummer:
1802
Operationele status:
Afgerond