Illegale vreemdelingen in Nederland

Illegale vreemdelingen in Nederland

Omvang, overkomst, verblijf en uitzetting

Samenvatting

In Nederland bevinden zich ‘illegale vreemdelingen’, d.w.z. mensen die geen geldige verblijfstitel in Nederland hebben. Een deel van hen heeft in het verleden een geldige verblijfsvergunning gehad, van een deel is het asielverzoek afgewezen en een deel is zonder geldige verblijfstitel binnengekomen. De onbekendheid van/ met deze groep en de marginale positie ervan werken speculaties in de hand over criminaliteit door illegalen. Ook wordt een relatie verondersteld tussen illegale binnenkomst en mensensmokkel. Voor de kwantitatieve analyse is gebruik gemaakt van politieregistraties van illegale vreemdelingen die werden staandegehouden in de periode 1997-2000. De gegevens werden aangeleverd door de 25 politieregio’s en zijn de beste beschikbare bron. Deze cijfers zijn ook de basis voor de schatting van het totaal aantal illegale vreemdelingen in Nederland. Voor het kwalitatief onderzoek werd gesproken met 156 illegale vreemdelingen uit acht belangrijke herkomstlanden van arbeids- en/ of asielmigranten: China, Iran, Marokko, Somalië, Sri Lanka, Turkije, voormalig Joegoslavië en voormalige Sovjet Unie. Nieuwe groepen illegale vreemdelingen, die niet kunnen terugvallen op legale landgenoten in Nederland, verkeren in een zeer kwetsbare positie op de huisvestings- en arbeidsmarkt. Zij lijken daardoor vatbaarder voor vormen van ‘overlevingscriminaliteit’. In deze studie worden geen definitieve gegevens gepresenteerd omtrent aard en omvang van illegale vreemdelingen in Nederland. Wel vindt men onderbouwde schattingen over aantallen illegale vreemdelingen, evenals relevante gegevens over de problematiek van uitzetting en over het vraagstuk van illegaliteit en criminaliteit. Ook worden kwalitatieve analyses gegeven van strategiën van overkomst en verblijf.

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Engbersen, G., Staring, R., Leun, J. van der, Boom, J. de, Heijden, P. van der, Cruijf, M.
Organisatie(s):
WODC, Risbo
Plaats uitgave:
Rotterdam
Uitgever:
Risbo
Jaar van uitgave:
2002
ISBN:
9076613206
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.707

Bestelinformatie

Adres:
Erasmus Universiteit Rotterdam - Center for Public Innovation
Telefoon:
010 4082770
Fax:
010 4081141
E-mailadres:
info@publicinnovation.nl
Website:
www.publicinnovation.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Omvang categorie illegale vreemdelingen in Nederland, manieren van overleven
Onderzoeker(s):
Engbersen, G. e.a.
Projectnummer:
99.089
Operationele status:
Afgerond