De inzet van het strafrecht bij kindermishandeling

Detentie en reclassering / Strafwijziging

De inzet van het strafrecht bij kindermishandeling

Samenvatting

De twee doelstellingen van het onderzoek zijn:

  1. Zicht krijgen op de wijze waarop en de frequentie waarmee het strafrecht wordt ingezet bij kindermishandelingszaken.
  2. Zicht krijgen op hoe vaak de mogelijkheid van strafverzwaring op grond van artikel 304 Sr wordt toegepast bij kindermishandeling en hoe vaak artikel 304 Sr wordt toegepast in situaties waarin kinderen getuige zijn van huiselijk geweld?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Kindermishandeling in het strafrecht
  2. Onderzoeksopzet en methoden
  3. Aangiften en strafvervolging bij kindermishandeling
  4. Kinderen als getuige van partnergeweld
  5. Conclusie
Geraadpleegde bronnen
Summary
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Vianen, R.T. van, Boer, R. de, Jong, B.J. de, Amersfoort, P. van
Organisatie(s):
Adviesbureau Van Montfoort , WODC
Plaats uitgave:
Woerden
Uitgever:
Adviesbureau Van Montfoort
Jaar van uitgave:
2010
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Adviesbureau Van Montfoort
Telefoon:
0348 481200
Fax:
0348 481499
E-mailadres:
info@vanmontfoort.nl
Website:
www.vanmontfoort.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Omvang en vervolging kindermishandeling
Projectnummer:
1848
Operationele status:
Afgerond