Optimale werkvoorraad CJIB

Optimale werkvoorraad CJIB

Een kwantitatieve analyse van de relatie tussen de omvang van de werkvoorraad van het CJIB en de benodigde sanctiecapaciteit voor arrestanten

Samenvatting

Dit project richt zich op die werkstromen bij het CJIB die een relatie hebben met de benodigde celcapaciteit. Dat zijn: 1. Coördinatie executie vrijheidsstraffen; 2. Routering van taakstraffen; 3. Mulder Gijzeling Proces; 4. Boetevonnissen (strafrechtboetes); 5. Schadevergoedingsmaatregel (strafrechtboetes); 6. Ontnemingsmaatregel (tegenwoordig moet er een vordering gijzeling aan de rechter worden voorgelegd). Bij deze zes werkprocessen of -stromen gaat het erom te bepalen wat de optimale werkvoorraad is.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Managementsamenvatting

  1. Inleiding
  2. Huidige situatie
  3. Nuttige werkvoorraad bij huidige sanctiecapaciteit
  4. Benodigde sanctiecapaciteit en werkvoorraad in huidige omstandigheden
  5. Benodigde extra sanctiecapaciteit om teveel aan werkvoorraad weg te werken
  6. Conclusies en aanbevelingen
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Alphen, B.J. van, Jongebreur-Telgen, H.L., Karssen, B.
Organisatie(s):
WODC, Significant BV
Plaats uitgave:
Barneveld
Uitgever:
Significant BV
Jaar van uitgave:
2005
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Significant APE
 
Parijsboulevard 209d
 
3541 CS Utrecht
E-mailadres:
info@significant.nl
Website:
https://ape.significant-groep.nl/

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Omvang werkvoorraad CJIB
Onderzoeker(s):
Alphen, B.J. van
Projectnummer:
1170
Operationele status:
Afgerond