Onderwijs in justitiële jeugdinrichtingen en gesloten jeugdzorg

Strafrecht en strafproces / Gesloten jeugdzorg

Onderwijs in justitiële jeugdinrichtingen en gesloten jeugdzorg

Samenvatting

Als de jongere binnen een justitiële jeugdinrichting (JJI) of gesloten jeugdzorg (GJZ) leerplichtig is, dan volgt hij/zij onderwijs binnen de inrichting. Het onderwijs wordt verzorgd door een school voor  voortgezet speciaal onderwijs voor jeugdigen met ernstige gedragsproblemen (VSO-ZMOK) verbonden aan een Regionaal expertisecentrum (REC) in de regio. Om de belangen van het onderwijs voor jongeren JJI’s en in de gesloten jeugdzorg en hun instellingen te behartigen is er een Taakgroep onderwijs in gesloten jeugdinrichtingen. Zij zorgen voor de onderlinge afstemming tussen scholen, bewaken dat de kwaliteit van het onderwijs structureel op niveau blijft en sturen waar nodig op verbetering aan.
De centrale vraag voor dit onderzoek luidt:
Welke informatie krijgen scholen in justitiële jeugdinrichtingen en scholen in instellingen voor Jeugdzorg-Plus over instromende jongeren en welke activiteiten ondernemen de scholen zelf om informatie te verzamelen die nodig is voor het vaststellen van het onderwijsaanbod?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Onderzoeksopzet en -uitvoering
  3. Resultaten van de telefonische enquête
  4. Resultaten van de vraaggesprekken
  5. Dossieronderzoek en kengetallen
  6. Conclusies en discussie
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Smeets, E.
Organisatie(s):
Radboud Universiteit Nijmegen - Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS), WODC
Plaats uitgave:
Nijmegen
Uitgever:
ITS
Jaar van uitgave:
2011
ISBN:
978-90-5554-427-1
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
ITS - Radboud Universiteit Nijmegen
Telefoon:
024 3653500
Website:
www.its-nijmegen.nl - www.ru.nl/crisiseninterventies/

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Onderwijs aan PIJ-jongeren; onderdeel PIJ onderzoeksprogrammering
Projectnummer:
1911
Operationele status:
Afgerond