Van binnen naar buiten

Van binnen naar buiten

Een behoefteonderzoek naar de aard en omvang van nazorg voor gedetineerden

Samenvatting

Jaarlijks worden circa 40.000 mensen uit detentie ontslagen. Bij hun terugkeer in de maatschappij ondervinden veel gedetineerden problemen op het gebied van huisvesting, werk en inkomen, zorg, verzekeringen en identiteitsbewijs. Dergelijke problemen vergroten de kans op overlast en recidive. Het doel van dit onderzoek was om informatie te verzamelen over de aard en omvang van de behoefte aan nazorg die gedetineerden hebben nadat zij uit detentie zijn ontslagen, zodat de gemeenten die met de nazorg belast zijn zich kunnen voorbereiden op hun taak op dit gebied en deze zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.

Inhoudsopgave

Vooraf
Samenvatting
Summary

  1. Re-integratie na detentie
  2. De nazorg van gedetineerden: wie doet wat?
  3. Feiten en cijfers
  4. Conclusies
Literatuurlijst
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kuppens, J., Ferwerda, H.
Organisatie(s):
WODC, Advies en Onderzoeksgroep Beke
Plaats uitgave:
Arnhem
Uitgever:
Advies- en Onderzoeksgroep Beke
Jaar van uitgave:
2008
ISBN:
978-90--75116-39-7
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.659

Bestelinformatie

Adres:
Bureau Beke
Telefoon:
026 4438619
Fax:
026 4422812
E-mailadres:
info@beke.nl
Website:
www.beke.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Onderzoek naar de omvang en aard van de problematiek onder de gedetineerdenpopulatie in Nederland mbt identiteitsdocumenten, inkomen, onderdak en zorg
Projectnummer:
1397
Operationele status:
Afgerond