Een rechtsvergelijkende verkenning naar de rol van schriftelijke stukken in het strafproces, in het bijzonder met betrekking tot de registratie van getuigenverhoren

Strafrecht en strafproces / Getuigenverklaring

Een rechtsvergelijkende verkenning naar de rol van schriftelijke stukken in het strafproces, in het bijzonder met betrekking tot de registratie van getuigenverhoren

Samenvatting

Dit rapport geeft de resultaten weer van verkennend rechtsvergelijkend onderzoek naar de rol van schriftelijke stukken, in het bijzonder met betrekking tot de registratie van getuigenverhoren in het strafproces. De centrale vraagstelling van dit onderzoek luidt: hoe ziet de karakteristieke Nederlandse manier van werken met betrekking tot getuigenverhoren in het vooronderzoek en de daaruit ontstane (geverbaliseerde) verklaringen eruit in vergelijking met de ons omringende landen?

Dit verkennende (literatuur)onderzoek is gesubsidieerd door het WODC.

Inhoudsopgave

Leden van de begeleidingscommissie
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. België
  3. Denemarken
  4. Duitsland
  5. Engeland & Wales
  6. Frankrijk
  7. Italië
  8. Schotland

Bijlage: wetteksten

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Nijboer, J.F., Dubelaar, M.J.
Organisatie(s):
Universiteit Leiden - Seminarium voor Bewijsrecht, WODC (subsidie)
Plaats uitgave:
Leiden
Uitgever:
Universiteit Leiden - Seminarium voor Bewijsrecht
Jaar van uitgave:
2005
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Onderzoek getuigenverklaringen
Onderzoeker(s):
Nijboer, J.F.
Projectnummer:
1230
Operationele status:
Afgerond