Behoeften van slachtoffers van delicten

Criminologie en victimologie / Meervoudig slachtofferschap

Behoeften van slachtoffers van delicten

Een systematische literatuurstudie naar behoeften zoals door slachtoffers zelf geuit

Samenvatting

De afgelopen jaren hebben slachtoffers meer rechten gekregen. Maar bij organisaties die betrokken zijn bij slachtoffers dringt de vraag zich op welke fenomenen zich eventueel schuilhouden achter deze wensen of behoeften. In dit onderzoek is geïnventariseerd wat uit empirisch onderzoek sinds 1980 bekend is over de vraag waar slachtoffers van delicten naar eigen zeggen behoefte aan hebben. 33 Empirische onderzoeken vormen de basis van de studie. De uitkomsten zijn geclusterd en daarna geplaatst in het licht van bepaalde theorieën. Dit zijn enkele algemene menselijke behoeftetheorieën en enkele theorieën die op het terrein van het recht zijn toegespitst: de theorie over procedurele rechtvaardigheid en de stroming van het herstelrecht. Een aantal min of meer alledaagse wensen van slachtoffers van delicten wordt zo verbonden met fundamentele menselijke basisbehoeften, waarvan het – voor een effectief functioneren van mensen – belangrijk is dat ze bevredigd worden.

Inhoudsopgave

Samenvatting

 1. Inleiding
 2. Methoden/verantwoording
 3. Onderzoeksresultaten
 4. Conclusies

Summary
Literatuur
Bijlagen:

 1. Inhoudelijke behoeften per onderzoek
 2. Format samenvatting
 3. Behoeften per cluster
 4. Enkele variabelen gerelateerd aan behoeften, per publicatie
 5. Tijdstip meting, tijdbalk en rangorde per publicatie
 6. Percentage slachtoffers met een behoefte (gewelds- en vermogensdelicten)
 7. Samenstelling begeleidingscommissie

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Boom, A. ten, Kuijpers, K.F., Moene, M. (medew.)
Organisatie(s):
WODC, Universiteit van Tilburg, Intervict
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2008
ISBN:
978 90 5454 982 6
Reeks:
Onderzoek en beleid 262
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.579

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Onderzoek naar de achtergronden van wensen die slachtoffers hebben
Onderzoeker(s):
Boom, A. ten (WODC)
Projectnummer:
1408
Operationele status:
Afgerond