Helingpraktijken onder de loep

Politie en rechtshandhaving / Gestolen goederen

Helingpraktijken onder de loep

Impressies van helingcircuits in Nederland

Samenvatting

Dit zijn de resultaten van een onderzoek naar verschillende facetten van de Nederlandse helingmarkt. Het doel van het onderzoek is drieledig, namelijk: - Het in kaart brengen van het functioneren van de helingmarkt (wie zijn de helers? Welke goederen worden voornamelijk geheeld? Wat zijn de distributiekanalen?). - Het in kaart brengen van het beleid en gevolgen van heling voor het bedrijfsleven. - Het vinden van aanknopingspunten voor het terugdringen van heling.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Analyse van geregistreerde helingzaken (P. Kruize)
  3. De visie van beleidsmakers en experts op de helingmarkt (B. Rovers)
  4. Helers over de markt van gestolen goederen (M. Stoele)
  5. De aanpak van heling: de visie van overheid en bedrijfsleven (B. Rovers)
  6. Conclusies en discussie     

Literatuur
Bijlage 1 - Wetsartikelen heling
Bijlage 2 - Indeling helinggoederen (k-codes)
Bijlage 3 - Indeling helinglocaties (e-codes)
Bijlage 4 - Tabellen behorend bij hoofdstuk 2
Bijlage 5 - Geraadpleegde organisaties (Expertmeetings)
Bijlage 6 - Leden begeleidingscommissie
Bijlage 7 - Contactgegevens

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Mheen, D. van de (red.), Gruter, P. (red.), Kruize, P., Rovers, B., Stoele, M.
Organisatie(s):
WODC, IVO, BTVO, Ateno
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2007
Reeks:
Onderzoek en beleid 251
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.513

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Onderzoek naar de Helingmarkt
Onderzoeker(s):
Mheen, D. van de
Projectnummer:
1357
Operationele status:
Afgerond