Preventieve maatregelen horizontale fraude

Civiel recht en civiel proces / Faillissement

Preventieve maatregelen horizontale fraude

Samenvatting

De doelstelling van dit onderzoek is het verschaffen van informatie over verschillende fraudevormen waarmee het Nederlandse bedrijfsleven te maken heeft, welke preventieve maatregelen reeds tegen deze fraudevormen worden genomen en welke preventieve maatregelen in de toekomst nog genomen zouden kunnen worden. 

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Horizontale fraude
  3. Faillissementsfraude
  4. Verzekeringsfraude
  5. Identiteitsfraude
  6. Preventiemogelijkheden volgens experts
  7. Samenvatting en conclusies
Geraadpleegde literatuur
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Tromp, N., Snippe, J., Bieleman, B., Bie, E. de
Organisatie(s):
INTRAVAL - Bureau voor onderzoek & advies, WODC
Plaats uitgave:
Groningen/Rotterdam
Uitgever:
Intraval
Jaar van uitgave:
2010
ISBN:
978-908874-092-2
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Intraval, Bureau voor onderzoek en advies
Telefoon:
050 3134052
Fax:
050 3127526
E-mailadres:
info@intraval.nl
Website:
www.intraval.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Preventieve maatregelen horizontale fraude; tbv Bedrijfsleven Actieplan Veilig Ondernemen (AVO) deel 3
Projectnummer:
1741
Operationele status:
Afgerond