Effectief vroegtijdig ingrijpen

Effectief vroegtijdig ingrijpen

Een verkennend onderzoek naar effectief vroegtijdig ingrijpen ter voorkoming van ernstig delinquent gedrag

Samenvatting

In Amsterdam wordt op dit moment een groep van 600 jonge veelplegers van ernstige delicten, zogenaamde Top600 intensief aangepakt. Uit voorlopig onderzoek naar deze groep blijkt dat veruit de meeste jongeren uit de Top600 op enig moment in het verleden contact met jeugdzorg hadden. Dit laat zien dat er mogelijkheden zijn om in een vroeg stadium in te grijpen en mogelijk een persistente criminele carrière te voorkomen.
Het doel van het onderhavige verkennende onderzoek is zicht te krijgen op risicofactoren die voorspellend zijn voor het persistente delinquente gedrag dat de Top600 laat zien, de mate van effectiviteit van (componenten van) interventies die zijn gericht op het voorkomen van persistent  delinquent gedrag en de inzet daarvan door jeugdhulpverlening in Nederland.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Risicofactoren voor persistent delinquent gedrag
  3. Effectiviteit van interventies ter voorkoming van persistent delinquent gedrag
  4. Inzet effectieve behandelcomponenten door jeugdhulpverlening in Nederland
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Put, C. van der, Assink, M., Bindels, A., Stams, G.J., Vries, S. de
Organisatie(s):
Universiteit van Amsterdam - Faculteit Pedagogische wetenschappen; afdeling Forensische Orthopedagogiek, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Universiteit van Amsterdam - Faculteit Pedagogische wetenschappen
Jaar van uitgave:
2013
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit van Amsterdam - Faculteit Pedagogische wetenschappen

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Verkennend onderzoek "Effectief vroegtijdig ingrijpen"
Projectnummer:
2289
Operationele status:
Afgerond