Ontslagvergoedingen

Civiel recht en civiel proces / Ontslag

Ontslagvergoedingen

Regelingen, opvattingen en praktijk

Samenvatting

Het Nederlandse ontslagrecht is sinds 20 jaar voorwerp van politiek debat, wetenschappelijke productiviteit, onderwerp van vele rechterlijke uitspraken en aanleiding voor seminars en andere educatieve activiteiten. Bij de gelegenheid van de behandeling van het wetsvoorstel Flexibiliteit en zekerheid in de Tweede kamer in november 1997 kwamen ook weer verschillende empirische vragen aan de orde. Dit onderzoek valt uiteen in twee delen. Een eerste deel waarin voornamelijk via de methode van de enquete aan verschillende groepen een oordeel is gevraagd over de aan de orde zijnde vragen (toepassing door kantonrechters van een vastgelegde formule; hoogte van de vergoedingen; recht op vergoedingen), en een tweede deel waarin vooral dossieronderzoek centraal staat. Het eerste deel van het onderzoek over ontslagvergoedingen, met name de werkwijze en de opvattingen van de praktijk, is in dit rapport opgenomen.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. Achtergronden, recente ontwikkelingen en juridische discussie
  3. De praktijk van ontslagvergoedingen: de ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter (art. 7:685 BW)
  4. De praktijk van ontslagvergoedingen: de preventieve toetsing door de Regionaal Directeur voor de Arbeidsvoorzieningsorganisatie (art. 6 BBA)
  5. Opvattingen over wijzigingsvoorstellen
  6. Samenvatting en conclusies
  7. Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Beltzer, R.M., Knegt, R., Rijs, A.D.M. van
Organisatie(s):
Universiteit van Amsterdam - Hugo Sinzheimer Instituut, WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Sdu
Jaar van uitgave:
1998
ISBN:
90-5409-192-4
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Na 1710

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Ontslagvergoedingen; regelingen, opvattingen en praktijk
Projectnummer:
98.111
Operationele status:
Alleen publicatie