Digitale ontsluiting van historische archieven en verweesde werken

Digitale ontsluiting van historische archieven en verweesde werken

Een inventarisatie

Samenvatting

Dit onderzoek betreft een inventarisatie van bestaande of voorgestelde (wettelijke) oplossingen voor het probleem van 'verweesde werken' in Canada, Engeland, Duitsland, Frankrijk, Zweden en de Verenigde Staten. Verweesde werken zijn auteursrechtelijk beschermde werken waarvan de makers c.q. rechthebbenden niet geïdentificeerd kunnen worden en/of niet getraceerd kunnen worden. Het onderzoek is verricht op basis van literatuur-, wetgevings- en jurisprudentieonderzoek en op basis daarvan zijn vragenlijsten ontwikkeld die zijn voorgelegd aan experts op het gebied van auteursrecht uit de genoemde landen.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Summary
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Toekenning licentie door publiekrechtelijk orgaan - Canada
  3. Specifieke wettelijke exceptie - Engeland
  4. Specifieke wettelijke exceptie - Duitsland
  5. Aansprakelijkheidsbeperking - Verenigde Staten
  6. Systeem van Extended collective licensing - Zweden
  7. Voorstel voor een systeem op basis van verplichte vertegenwoordiging - Frankrijk
  8. Afronding: vergelijkend landenoverzicht
Bijlagen
A. Literatuurlijst
B. Questionnaires

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Elferink, M.H., Ringnalda, A.
Organisatie(s):
WODC, Universiteit Utrecht, Faculteit Rechtsgeleerdheid, CIER
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Universiteit Utrecht, Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht (CIER)
Jaar van uitgave:
2008
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Utrecht, Centrum voor intellectueel eigendomsrecht (CIER)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Ontsluiting historische archieven en auteursrecht: hoe nu & beter
Projectnummer:
1487
Operationele status:
Afgerond