Salafisme in Nederland

Salafisme in Nederland

aard, omvang en dreiging

Samenvatting

De beschikbare informatie over het salafisme in Nederland is vooral dreigingsgerelateerd. Over de wijze waarop salafisten hun dagelijkse leven invullen en de consequenties voor hun deelname aan de Nederlandse samenleving is maar weinig bekend. Ook over de omvang van het aantal salafisten in Nederland is vrijwel niks bekend.
De centrale onderzoeksvraag is: Wat is de aard, omvang en dreiging van het salafisme in Nederland. Daarbij komen drie aandachtsvelden aan de orde: (a) de ideologie die de organisaties uitdragen, (b) de praktijk van de ideologie onder de gelovigen, (c) de relatie tussen salafisme en democratie, met name de mate van dreiging die uitgaat van het salafisme.

Inhoudsopgave

Dankwoord
Engelse samenvatting
Inleiding

  1. Salafisme van binnenuit
  2. Netwerkanalyse van salafistische organisaties
  3. Orthodoxie onder Turken en Marokkanen
  4. Samenvatting en conclusies
Bijlagen
Literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Roex, I., Stiphout, S. van, Tillie, J.
Organisatie(s):
WODC, Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Migratie- en Etnische Studies
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Migratie- en Etnische Studies
Jaar van uitgave:
2010
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Institute for Migration and Ethnic Studies (IMES), Universiteit van Amsterdam

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Salafisme in Nederland; aard, omvang en dreiging
Projectnummer:
1539
Operationele status:
Afgerond