Terugval in recidive

Terugval in recidive

Exploratie van de daling in de recidivecijfers van jeugdigen en ex-gedetineerden bestraft in de periode 2002-2010

Samenvatting

De centrale vraag van dit rapport luidt:
Kan aannemelijk worden gemaakt dat het op daders en verdachten gerichte justitiebeleid uit de jaren 2002-2010, heeft bijgedragen aan de over die periode gemeten afname van strafrechtelijke recidive onder jeugdige daders en volwassen ex-gedetineerden?

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methode
  3. Resultaten
  4. Conclusies en discussie

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Wartna, B.S.J., Tollenaar, N., Verweij, S., Timmermans, M., Witvliet, M., Homburg, G.H.J.
Organisatie(s):
WODC, Regioplan Beleidsonderzoek
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2014
Reeks:
Cahiers 2014-16
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Oorzaken en achtergronden recidivetrends
Projectnummer:
2188
Operationele status:
Afgerond