Opsporing locaties verzocht

Civiel recht en civiel proces / Leasing

Opsporing locaties verzocht

Eindrapport

Samenvatting

Het voorliggende onderzoek dient inzicht te geven in de technische mogelijkheden die er bestaan om bij opsporing gebruik te maken van door derden verzamelde locatiegegevens. Hiertoe zijn de volgende vijf bedrijfssectoren onderzocht: banken, telecommunicatieaanbieders, transportondernemingen, winkelketens en leasemaatschappijen. Per bedrijfssector is een set van casus ontwikkeld, die ingaan op het verstrekken van locatiegegevens (technische mogelijkheden, beperkingen en verbonden kosten). De resultaten hiervan worden in dit rapport weergegeven.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Bedrijfsbestanden en de informatiebehoefte van opsporingsinstanties
  3. Locatiegegevens in bedrijfsbestanden
  4. Conclusies

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Nassau, C., Bulder, B.
Organisatie(s):
Research voor Beleid, WODC
Plaats uitgave:
Leiden
Uitgever:
Research voor Beleid
Jaar van uitgave:
2001
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.481

Bestelinformatie

Adres:
Research voor Beleid
Telefoon:
071 5253737
Fax:
071 5253702
E-mailadres:
rvb@rvbh.nl
Website:
www.researchvoorbeleid.nl

Onderzoekgegevens

Projectnummer:
99.103
Operationele status:
Alleen publicatie